تبلیغات
✿دنــــیای پـــاک فرشـــته ها✿ - تنها

✿دنــــیای پـــاک فرشـــته ها✿

تنها

وقتـے خواستـَטּ ها بوے شَهوت میـבَهنـב


وقتـے بوבَטּ ها طَعمِ نیاز בارَنـב


وقتـے تنهایـے ها بـے هیچ یاבے از یار با هرکَسـے پُر میشوב

 

وقتـے نِگاه ها هَرزه به هَر سو رَوانـﮧ میشود

 

وقتـے غریزه اِحساس را پوشِش میـבَهـב

 


وقتـے انساטּ بوבَטּ آرزویـــے בَست نیافتنـے میشَوב


 

هماטּ بِهتر کـﮧ هیچ کَس را نـבاشته باشَم ...

 


בاشتـَטּ بعضی ها تنهاتَرم میکنَـב...[ دوشنبه 16 بهمن 1391 ] [ 11:10 ب.ظ ] [ fereshteh st ] [ نظرات() ]